Vakwerk maakt onderwijs kinderlijk eenvoudig

Montessorischool De Delftse Tuin, Delft

De Delftse Tuin krijgt een nieuw gebouw dat past bij het Montessori-onderwijs en volop in contact staat met de natuur. Vlak bij het centrum van Delft ontwerpt Vakwerk een basisschool voor kinderen van 0-12 met flexibel gebruik voor nu en in de toekomst. Een plek waar de ontwikkeling van het kind centraal staat en de leerkracht met plezier kan lesgeven.

Een school van 0 tot 12
De Delftse Tuin is een kinderdagverblijf, basisschool, en BSO in één waarbij intensief tussen de organisaties wordt samengewerkt. Zo loop je als driejarige al mee in de kleuterklas en kan het atelier van de BSO tijdens schooltijd ook gebruikt worden voor creatief onderwijs. Vakwerk heeft samen met de school gewerkt aan een ontwerp dat de onderlinge samenwerking tussen de organisaties en leerlingen van verschillende leeftijden versterkt. Het gebouw is opgezet in split level, met op elk niveau een andere leeftijdsgroep. Door het kleine niveauverschil is de drempel naar een andere klas kleiner. Via een centrale vide, het hart van de school, zie je wat de leerlingen in een andere ‘bouw’ aan het doen zijn. Zo maken we een inspirerende leeromgeving waar kinderen elkaar zien en kennen.

“Leer mij het zelf te doen”
Samen met de leerkrachten is gezocht naar de ideale omgeving voor het Montessori-onderwijs. Kenmerkend voor deze methode is het zelfstandig werken met de lesstof op een plek die past bij de taak en de leerling. Per bouw zijn de lokalen georganiseerd rond een pleintje. In het lokaal ligt de nadruk op leren terwijl op het pleintje ruimte is voor samenwerken en activiteiten met veel beweging en geluid. Rondom de school staan grote oude bomen. Door de lokalen een balkon te geven kan ook daar rustig een plekje tussen de grote bomen aan de Bieslandse Molensloot gezocht worden, weg van de drukte van het lokaal. Binnenin de school, in combinatie met de vide bevindt zich juist de grote tribunetrap, een plek voor optredens en maandopeningen. Zo ontstaat van binnen naar buiten een diversiteit aan ruimtes, een concept van reuring naar rust.

Duurzaam leren
De impact van ontwerpbeslissingen op duurzaamheid en levenscycluskosten loopt als een rode draad door het ontwerpproces. De school is compact opgezet met veel ruimtes die dubbel te gebruiken zijn. Dit is goed voor het energie- en materiaalgebruik. Door overstekken en balkons op de zonzijde te plaatsen, voorkomen we opwarming in het gebouw en kan het koelvermogen naar beneden. Bij de keuze voor het materiaal wordt waar mogelijk gewerkt met biobased materialen, zoals de biobased houtcomposiet op de gevel. Ook welzijn is een belangrijk duurzaamheidsaspect. Een vitaal gebouw resulteert in gelukkige en gezonde gebruikers, wat één van de belangrijkste garanties is voor een lange levensduur van het gebouw. Ontwerpen met licht, lucht en akoestiek is essentieel voor het onderwijs.

Ecologie en duurzaamheid zijn ook integraal onderdeel in het dagelijks onderwijs op de Delftse Tuin. Zo zijn
wateropvang en natuurlijke begroeiing in het zicht geplaatst, en staan de lokalen in direct contact met de ecologische zone. De lokalen profiteren hierdoor niet alleen in de zomer van de natuurlijke schaduw, maar kinderen krijgen ook les op de balkons, tussen de boomkruinen. Zo maken we duurzaamheid kinderlijk eenvoudig.

Projectgegevens
Locatie: Delft
Opdrachtgever: Gemeente Delft
Jaar: 2020
Status: Ontwerp
Programma: 1335 m2 basisonderwijs en 300m2 kinderdagverblijf
Team Vakwerk: Ellen, Marieke, Ruud, Daniëlle, Willeke, Ana, Peter en Kyra, Anouk

Vragen?
Neem contact op met Ellen.
Ellen van der Wal
Ellen van der Wal
06 223 13 722