Vakwerk om in te wonen

Onze visie op wonen

Woningen die we ontwerpen zijn inspirerend en bieden flexibiliteit door de jaren heen. We denken na over nieuwe vormen van wonen: hoe kan je werkelijk levensloopbestendige woningen maken die duurzaam zijn op alle fronten en op schaalniveaus?

Vakwerk doorgrondt de woonbehoefte van de bewoners. Een woning is meer dan een energieneutraal huis. Het is een plek waar je je veilig voelt, een plek om tot rust te komen en jezelf op te laden, een plek voor jou en de mensen die belangrijk zijn voor je. We zijn er ons bewust van dat de er in verschillende levensfasen andere zaken belangrijk voor je zijn.

paul

"Ik vond het fantastisch om de kans te hebben een eigen woning te bouwen. Eentje die perfect aansluit op hoe we leven en kan meeveranderen met ons gezin!"

francesco

"We helpen iedereen graag aan een unieke plek. Geen vraag is ons te gek!"