Vakwerk voor hergebruik

Onze visie op hergebruik

Wij zien bestaande gebouwen niet als oude troep, maar zoeken naar de schoonheid en kracht die erachter schuilgaan. De ingrepen en de samenhang tussen oud en nieuw zorgen voor een nieuwe energie en geven het gebouw een nieuwe betekenis. We streven ernaar de maximale potentie te benutten door optimaal te anticiperen.

Hergebruik is eigenlijk super logisch. Waarom zou je iets nieuws kopen als hetgeen dat je hebt nog goed is! Dit geldt voor alle schaalniveaus. De nieuwe realiteit waarin we circulair willen worden stimuleert dit “gedrag” of deze hernieuwde manier van denken. Wij ervaren in de projecten die we doen dat je er ook veel creatiever van wordt. Je gaat in een plan veel meer reageren op wat er al is (herbestemming) en/of je gaat veel meer denken vanuit een materiaal of product (materialiseren). Je wordt je veel meer bewust van wat de kwaliteiten zijn en wat er “te koop” is in de huidige markt.

Vakwerk werkt aan herbestemmingsprojecten waarbij het uitgangspunt in eerste instantie is om het juiste gebruik bij het juiste gebouw te vinden. Dat betekent dat we in een hele vroege fase al betrokken zijn bij de planvorming. Vaak vervullen we hierbij ook de rol van opdrachtgever om deze match zo goed mogelijk te maken. We zijn dan dus de ontwikkelaar, architect en opdrachtgever tegelijk. Dit doen we zelfstandig of met partnerontwikkelaars of -opdrachtgevers.

In projecten waar we de rol van architect vervullen in opdracht van een opdrachtgever is er veel aandacht voor materiaalkeuzen. Hiermee streven we naar een zo laag mogelijke footprint van de ontwikkeling. Circulaire uitgangspunten spelen daarin een rol, als ook het minimaliseren van het materiaalgebruik of het slim toepassen van efficiënte technieken. We denken iedere keer opnieuw na wat de grootste impact heeft voor de eindgebruiker; dit is afhankelijk van het type en de grootte van het project.

francesco

"Huh, hebben we dit pand gekocht?"

paul

"Ja joh, dat leek jou toch ook een goed idee? Kijk iemand moet het goede voorbeeld geven!"

Vakwerkhuis
Boudewijn Bollmann