Zo doen we dat!

Werken met plezier

Vakwerk wil vooral met heel veel plezier samenwerken. Projecten duren vaak vele jaren. Het is daarom belangrijk dat we het uithoudingsvermogen hebben om permanent te kunnen presteren. Om topfit te blijven is plezier in ons werk en in onze samenwerkingen dus een essentiële voorwaarde.

Vakwerk werkt vanuit eigenaarschap, partnerschap en ondernemingszin. De realisatie van een goed gebouw vergt een goed proces. Wij zetten het ontwerpproces in als middel om transities te ondersteunen, verbeteringen te faciliteren en werkprocessen te veranderen. Wij bieden inspiratie via het aanreiken van nieuwe inzichten, door te luisteren en te blijven vragen naar wensen en dromen.

Eigenaarschap

Betrokkenheid is de basis van onze houding. We identificeren ons met de opdrachtgever, de gebruikers en andere stakeholders. Door de opgave niet los te laten en de belangen van anderen te onderschrijven worden wij betrouwbare partner. Het leveren van Vakwerk is daarom vanzelfsprekend.

Ondernemerschap

We beschouwen de opgave niet vanuit ons eigen perspectief maar vanuit het perspectief van de opdrachtgever. Kan het ook slimmer, beter, sneller? Is een vraag die wij vaak stellen vanuit het belang van de opgave. Voor een opdrachtgever is de bouwopgave vaak een stap in een transitie. Vakwerk onderschrijft en verbetert het transitieproces door ondernemend mee te denken.

 

Partnerschap

Vakwerk wil het beste uit iedere samenwerking halen. Hierin staan aandacht voor elkaars inbreng en expertise voorop. We vinden het delen van dezelfde waarden binnen de samenwerking belangrijk om succesvol te kunnen zijn in de eindoplossing. Wij hechten eraan te snappen wat succes betekent voor alle belanghebbenden; wanneer voor hen een project werkelijk geslaagd is. Hoe complexer de opgave, hoe uiteenlopender de succesfactoren in een project zijn.

Vakwerk maak je samen.

In de afgelopen 5 jaar hebben we met veel plezier samengewerkt met andere architectenbureaus. Zo zorgen we samen met Atelier PRO dat je binnenkort wakker wordt met de zon in het nieuwe Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen,  werken we met Wiegerinck aan het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, en ontwerpen we samen met Cepezed als Team aan de Schie het nieuwe Bravis ziekenhuis.

Door samen te werken leren we van elkaar en komen we tot nieuwe inzichten, wat uiteindelijk leidt tot verrassende, efficiënte en innovatieve ontwerpen. We staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen!

paul

Zo doen we dat!

francesco

Als betrokken ondernemer voelen we ons eigenaar van de transitie opgave.

ellen

Wij inspireren, luisteren en blijven vragen naar wensen en dromen.

Steeds duurzamer voor iedereen

Vakwerk ontwerpt met respect voor mens en milieu.  Wij ontwerpen mét mensen en vóór mensen. Maar wij willen op een respectvolle manier omgaan met de aardse bronnen en wij bouwen mee aan een gezonde leefomgeving.
Of we nu via NOM, BENG, Circulair of C2C ontwerpen, uiteindelijk heeft iedere ambitie als doel om met minder juist meer te bereiken. De benadering “Reduce-Reuse-Recycle” vinden wij sterk en kan als handvat in ieder project dienen om keuzes bewust af te wegen en te maken die leiden tot duurzame oplossingen.

Aandacht voor alle kosten

Ontwerpteams richten zich vaak op de bouwkosten van een project. het bouwkostenbudget bestaat hierbij uit de directe (materialen en arbeid) en indirecte bouwkosten (organisatiekosten, bouwplaatskosten en winst/risico), inflatie en een reservering voor onvoorziene bouwkosten in de ontwerp- en uitvoeringsfase. Maar de realisatie van een project brengt veel meer kosten met zich mee, zoals aankoop- en advieskosten en kosten voor gebruik, beheer en onderhoud. Wij richten ons in het hele proces op het duidelijk inzichtelijk maken van alle kosten. Door ontwerp alternatieven in beeld te brengen geven we de opdrachtgever inzicht in de keuzes die er zijn binnen de functionele en financiële kaders en de impact die de keuzes op langere termijn hebben.

Altijd bimmen!

In de projecten waar we in de afgelopen 10 jaar aan hebben gewerkt, hebben we uitgebreid ervaring opgedaan met het samenwerken in een virtuele ontwerpomgeving met andere adviseurs en aannemers. En we hebben ervaren dat het gebruik van BIM verder helpt in de communicatie met opdrachtgevers en gebruikers. BIM kent vele vormen en moet worden afgestemd op de complexiteit van de opgave. Het 3D ontwerpen en coördineren van een gebouw heeft als voordeel dat ontwerpers ‘real-time’ informatie kunnen delen met opdrachtgevers, gebruikers en projectpartners. Daarom werken wij altijd in BIM.