Vakwerk leert, Vakwerk speelt

Onze visie op onderwijs

Goede onderwijsomgevingen bestaan uit verschillende soorten plekken: een traditionele klaslokaal of auditorium, zelfstudieplekken of state of the art workshopruimtes. Het bieden van diversiteit en flexibilliteit waarbij de leerling of student en de leerkracht centraal staan, is de kern van de opgave.

Betekenisvolle leeromgevingen.

We ontwerpen betekenisvolle leeromgevingen waarbij het leerproces optimaal wordt bevorderd en nieuwsgierigheid wordt opgewekt. Er is ruimte voor interactie en betrokkenheid. Een onderwijsgebouw moet bijdragen in het stimuleren en uitdagen  tot experimenteren, creativiteit en onderzoek.

 

Ruimte voor verschillende leerstijlen en leervormen.

Plekken om met medeleerlingen of medestudenten te kunnen samenwerken, ruimte voor spontane ontmoetingen, groepsworkshops of grotere bijeenkomsten, ‘maker-spaces’;  een onderwijsgebouw moet flexibel zijn in gebruik en in tijd om veranderende behoeftes op een eenvoudige manier te faciliteren.

 

francesco

"De leeromgeving krijgt steeds meer de aandacht die het verdient. Leuk om te zien welke keuze mijn zoon nu heeft!"

paul

"Hier kunnen wij echt een toegevoegde waarde leveren, vanuit onze ervaring als architect maar ook door wat we zien bij onze kinderen."