Vakwerk leert, vakwerk creëert

Onze visie op onderwijs

Goede onderwijsomgevingen bestaan uit verschillende soorten plekken: een traditioneel klaslokaal of auditorium, zelfstudieplekken of state of the art workshopruimtes. Het bieden van diversiteit en flexibiliteit waarbij de leerling of student en de leerkracht centraal staan, is de kern van de opgave.

Betekenisvolle leeromgevingen.

We ontwerpen betekenisvolle leeromgevingen waarbij het leerproces optimaal wordt bevorderd en nieuwsgierigheid wordt opgewekt. Er is ruimte voor interactie en betrokkenheid. De leeromgeving moet bijdragen aan het stimuleren en uitdagen  tot experimenteren, creativiteit en onderzoek.

We ontwerpen duurzame en gezonde onderwijsgebouwen, waar leerlingen en studenten niet alleen leren over duurzaamheid uit boeken, maar het met eigen ogen kunnen zien en ervaren.

 

Ruimte voor verschillende leerstijlen en leervormen.

Plekken om met medeleerlingen of medestudenten te kunnen samenwerken, ruimte voor spontane ontmoetingen, groepsworkshops of grotere bijeenkomsten, ‘maker-spaces’;  een onderwijsgebouw moet flexibel zijn in gebruik en in tijd om veranderende behoeftes op een eenvoudige manier te faciliteren.

 

Tekening Jan Vermeerschool
Tekening Jan Vermeerschool
francesco

"Een leeromgeving ontwerpen wij mét de gebruiker en voor de gebruikers. Samen leveren we Vakwerk binnen de gestelde kaders!"

paul

"Hier kunnen wij echt een toegevoegde waarde leveren, vanuit onze ervaring als architect maar ook door wat we zien bij onze kinderen."