Groeien in Krimpen

Herontwikkeling 't DOK, Krimpen aan den IJssel

Het is een populaire fietsroute: een rondje langs de IJssel. Maar wie deze fietst zal op zijn pad de IJssel toch af en toe uit het zicht verliezen. Zoals wanneer je bij Krimpen aan den IJssel komt.

Hoewel dit dorp aan de IJssel ligt, is de buitendijkse ruimte langs de IJssel veelal privaat en bezet door grote bedrijven. Dat maakt het lastig om de rivier echt te ervaren. En niet alleen voor fietsers, maar ook voor Krimpenaren zelf. Maar daar komt verandering in. In haar ontwikkelvisie schetst de gemeente een nieuw woonmilieu langs het water, waarin bedrijvigheid langzaam plaatsmaakt voor een (gemengd) woonmilieu en het gebied haar cultuurhistorische en landschappelijke waarden terugkrijgt.

En die ontwikkeling start bij ’t DOK: de voormalige Werf Johannes van Duijvendijk. Dit is de plek waar je – letterlijk en figuurlijk – stil blijft staan bij een bijzondere geschiedenis, die nog steeds goed zichtbaar in de vorm van twee monumentale loodsen, een oude insteekhaven en een helling waar schepen op gebouwd werden.

 

De locatie van de scheepswerf is naar alle waarschijnlijkheid een van de oudste delen van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Omstreeks 1900 heeft de firma A.J. Otto & Zonen de werf vergroot en verbeterd, in de overgangsperiode van houten naar stalen schepen. Niet veel later stopten de activiteiten en kwam het terrein braak te liggen. Omdat er sinds 1910 niet meer gewerkt is op de scheepswerf is op een groot gedeelte nog de authentieke situatie terug te vinden. Hiermee is deze scheepswerf een zeldzaam voorbeeld van een compleet scheepswerfterrein uit het begin van de 20e eeuw.

‘t DOK was dus eigenlijk altijd een plek met reuring. Na perioden van noeste arbeid is menig schip onder toejuiching van grote groepen mensen te water gelaten. Daarmee is de werf al eeuwenlang een plek van maken, verbinding leggen en vieren. Deze kernwaarden vormen de kern van onze ontwikkelvisie. ‘t DOK ontwikkelt zich in de komende jaren als een plek met een (gemengd) programma waar wordt gewoond, gewerkt en waar de historie zichtbaar is en de ecologie tastbaar en beleefbaar. Een gebied dat zich kenmerkt door het rauwe industriële karakter en tevens een gebied dat voor het eerst in haar geschiedenis de poorten opent voor iedereen die wil genieten van deze prachtplek aan de IJssel!

Voor de herontwikkeling van deze bijzondere plek stropen COUP en Vakwerk gezamenlijk de mouwen op. Want zoals je kunt zien moet er nog wel wat werk verricht worden om deze loodsen in ere te herstellen!

Projectgegevens
Locatie: Krimpen aan den IJssel
Opdrachtgever: Gemeente Krimpen aan den IJssel
Jaar: 2021-heden
Status: contractering en werkvoorbereiding
Programma: wonen en werken
Team Vakwerk: Francesco, Marieke, Iris, Liza
Samenwerking: COUP, Gemeente Krimpen aan den IJssel

Vragen?
Neem contact op met Francesco.
Francesco Veenstra
Francesco Veenstra
06 297 00 359