Groeien in Krimpen

Herontwikkeling 't DOK, Krimpen aan den IJssel

Het is een populaire fietsroute: een rondje langs de IJssel. Maar wie deze fietst zal op zijn pad de IJssel toch af en toe uit het zicht verliezen. Zoals wanneer je bij Krimpen aan den IJssel komt.

‘t DOK was dus eigenlijk altijd een plek met reuring. Na perioden van noeste arbeid is menig schip onder toejuiching van grote groepen mensen te water gelaten. Daarmee is de werf al eeuwenlang een plek van maken, verbinding leggen en vieren. Deze kernwaarden vormen de kern van onze ontwikkelvisie. ‘t DOK ontwikkelt zich in de komende jaren als een plek met een (gemengd) programma waar wordt gewoond, gewerkt en waar de historie zichtbaar is en de ecologie tastbaar en beleefbaar. Een gebied dat zich kenmerkt door het rauwe industriële karakter en tevens een gebied dat voor het eerst in haar geschiedenis de poorten opent voor iedereen die wil genieten van deze prachtplek aan de IJssel!

Voor de herontwikkeling van deze bijzondere plek stropen COUP en Vakwerk gezamenlijk de mouwen op. Want zoals je kunt zien moet er nog wel wat werk verricht worden om deze loodsen in ere te herstellen!

Vragen?
Neem contact op met Francesco.
Francesco Veenstra
Francesco Veenstra
06 297 00 359