Thuiskomen in Ten Post

Huis van Ten Post, Groningen

Er staat aardig wat te gebeuren in Ten Post! Het Groningse dorpje ondergaat momenteel een grote transformatie, met als doel om een mooier, sterker en duurzamer Ten Post te creëren. Onderdeel van de herontwikkeling is het Huis van Ten Post: een dorpshuis waarin de tot nu toe verspreide voorzieningen samenkomen op één centrale plek.

Landschap als buffer én binder
Het Huis van Ten Post vormt in de toekomst dé centrale plek in het dorp om te ontmoeten, te leren, te sporten en om naar de kerk te gaan. Het is een plek om te vieren, maar ook om afscheid te nemen. Bijzonder aan de opzet is de verbinding die wordt gestimuleerd tussen de verschillende generaties dorpsbewoners. Naast de kansen die ontstaan voor kruisbestuiving tussen de verschillende functies is de opzet voor het complex juist zo bedacht dat iedere vorm van gebruik ook gescheiden kan plaatsvinden. Zo kan een begrafenis in alle rust en sereniteit voltrekken, terwijl de school in gebruik is.

De drie gebouwen zijn geplaatst rondom een plein, als een Wierde waaromheen de belangrijke functies zijn gesitueerd. In het midden van de locatie staat ontmoeten centraal. Niet zoals traditioneel in een kerk of een boerderij, maar juist in de buitenruimte die de drie verschillende functies met elkaar verbindt. Door de functies rondom een centraal plein te schikken wordt verbinding én scheiding van activiteiten gewaarborgd: de school is ondergebracht in een gebouw, waarbij de buitenruimte voor de jongste kinderen afgescheiden is van het centrale plein. Het café/buurthuis is verbonden met het sportveld en de grote hal, die kan worden gebruikt voor grotere activiteiten zoals sporten, kerkdiensten, en begrafenissen. Door het plein iets te verhogen wordt te verbinding tussen gebouwen en de doorzichten in het gebied versterkt.

De buitenruimte is ontworpen als een ‘tapijt’ waarop de gebouwen, beplanting en zitelementen zijn geordend. Deze ruimte is enerzijds een buffer tussen de functies, en anderzijds een verbindend element. De schikking van de drie volumes creëert een uitnodigende publieke ruimte in het midden van het terrein. Deze ruimte activeert de drie gebouwen; grote gevelopeningen laten binnen en buiten in elkaar overlopen. Door de Grote Hal is iets uit de rooilijn van de lintbebouwing te plaatsen wordt een formelere toegang tot de locatie gecreëerd, en ontstaat er een open ruimte die past bij de meer ceremoniële activiteiten in het huis van Ten Post.

Gezonde bodem
De kavel van Huis van Ten Post vormt één verbonden landschap, van de versterkte groene struweelranden tot de eetbare groenten en kruiden in de educatieve moestuin, de centrale groene wierde en de kruidenrijke wadi’s: al deze plekken dragen bij aan een buitenruimte waar de natuur zich laat zien, en insecten, vleermuizen, vogels én mensen zich thuisvoelen. Juist de overgangen van nat naar droog en van beschaduwd naar zonnig bieden aan verschillende soorten een plek. Verharding wordt alleen gebruikt waar strikt noodzakelijk; waar mogelijk zoeken we naar een versterkte maar groene, open ondergrond waar water kan infiltreren. Het project voegt zich op een natuurlijke manier in het bestaande landschap en versterkt de bestaande groene kwaliteiten!

Vragen?
Neem contact op met Francesco.
Francesco Veenstra
Francesco Veenstra
06 297 00 359