Vakwerk Noord voor ROC Friese Poort

ROC Friese Poort, locatie Cambuurstadion

Vakwerk Noord, de samenwerking tussen Vakwerk Architecten en Bureau Oudenaarde, ontwerpt een nieuwe onderwijsomgeving in het toekomstige voetbalstadion van Cambuur Leeuwarden. Het casco gebouw wordt door het team Vakwerk Noord geschikt gemaakt voor de inpassing van het nieuwe onderwijsprogramma van ROC Friese Poort: het hybride leren.

Middelbaar Beroepsonderwijs midden in de nieuwe dynamiek

Het WTC-gebied in Leeuwarden, een dynamisch evenemententerrein met retail, horeca en leisure ondergaat de komende jaren een metamorfose. In 2017 is besloten om op deze locatie het nieuwe stadion voor voetbalclub Cambuur te ontwikkelen. Het huidige Cambuurstadion uit 1936 is verouderd en te klein voor de goed presterende club. Om te groeien naar een stabiele (ere)divisieclub was een nieuw stadion noodzakelijk en zijn diverse huurders gezocht om de ontwikkeling mogelijk te maken.
De ontwikkeling van het gebied is een kans voor ROC Friese Poort om aan te sluiten bij die bedrijvigheid en om vorm te geven aan de nieuwe onderwijsvisie: het hybride leren. Friese Poort is een regionaal opleidingscentrum met vestigingen in Friesland en de Noordoostpolder. Friese Poort zal in een bouwdeel van het Cambuurstadion een aantal opleidingen gaan huisvesten, waaronder de ‘Business School’ met Handel&Ondernemerschap en Economie&Administratie.
Team Vakwerk Noord gaat met haar onderwijservaring en lokale betrokkenheid samen met ROC Friese Poort op zoek naar de passende vormgeving van de nieuwe leeromgeving, binnen het gegeven volume van het stadion. Een herkenbare identiteit van de school, transparantie en ontmoeting (cross-overs van de opleidingen) staan daarin centraal.

Huidig stadion Cambuur. Beeld: Leeuwarder Courant / Arodi Buitenwerf
Toekomstig stadion Cambuur. Beeld: Dijkstra Draisma

Hybride onderwijs met identiteit

Innovatief en hybride onderwijs ondersteunt de transitie van theorie naar praktijk. Er ontstaan andere werkvormen waar docenten en studenten opnieuw hun plek in moeten vinden. Om toe te werken naar een maatpak voor iedereen worden zowel het onderwijs (studenten, medewerkers) als het bedrijfsleven (klanten, partners, alumni) betrokken.

Het hybride onderwijs geeft de docenten een coachende rol, vraagt om ondersteuning vanuit het werkveld en geeft de student de eigen regie. Daarmee worden de studenten voorbereid op hun toekomstige verantwoordelijk- en werkzaamheden. Door naast de theorie meer praktijk in het onderwijs toe te voegen (hybride te worden), wordt gewerkt aan een goede transfer van onderwijs naar het werkveld.

Binnen het stadion komt ook een leerbedrijf, waar de samenwerking tussen ROC Friese Poort, lokale ondernemers en de club Cambuur goed zichtbaar wordt. Studenten runnen de fanshop van Cambuur, er wordt door studenten gekookt voor de club en persruimten worden zowel voor het onderwijs als de wedstrijden ingezet.
Het typische stadiongebouw wordt een de zakelijke, vriendelijke en veelzijdige plek voor het onderwijs. De gezonde en aangename werk- en leeromgeving in de breedste zin vormt de basis, met de focus op flexibiliteit, energie en slim materiaalgebruik.
Een uitgestrekte plattegrond verrijken we met een centraal gebied dat ontmoeting stimuleert en een open uitstraling heeft. Vakwerk Noord ontwerpt een gebouw dat uitnodigt tot toe-eigening en initiatief!

ellen-5

Beter een goede Cam’buur, dan een verre vriend!

francesco-4

Bjusterbaarlik! Dat ik no yn myn heitelân wurkje, yn it stadion fan myn klub.

Projectgegevens

Locatie: Leeuwarden
Opdrachtgever: ROC Friese Poort
Jaar: 2019-2020
Status: Ontwerp
Programma: 7.500 m2
Team Vakwerk: Ellen, Jarno, Iris, Marloes
Samenwerking: Bureau (Loes) Oudenaarde, Widdershoven Architecten (casco ontwerp stadion) en Wyckerveste (ontwikkelaar stadion).

Vragen?
Neem contact op met Jarno.
Jarno Koenen