Werk maken van de Keilefabriek

Keilefabriek, Rotterdam

De M4H is waar het in de toekomst gaat gebeuren in Rotterdam. Door de oogharen heen zien we een nieuw stuk stad, met een eigen smoel. De Keilefabriek ligt midden in de Maker Space van M4H, op het grensgebied van de stad en de haven. In de hernieuwde Keilefabriek wordt de energie van de ondernemers en creatives in het gebied zichtbaar!

Verbinden met het stedelijk weefsel
Op dit moment is het gegroeide complex aan gebouwen zeer introvert. Samenhang ontbreekt en van buiten is het lastig te doorgronden, terwijl de nieuwe randen van het KeileComplex juist veel potentie hebben en om verbinding vragen. Wij verbeteren en versterken de relatie met de directe omgeving. Zo bieden we (letterlijk) een podium voor tentoonstellingen, evenementen en activiteiten, en komt er een café met eten, vers vanuit de voedseltuin! We zijn een ontvangst voor bezoekers met de watertaxi. Er komt een terras aan de getijdenhaven met daarin een drijvend zwembad en we sluiten aan op de kunstroute en onze nieuwe buurman Joep van Lieshout. Tenslotte wordt er een connectie gemaakt met de Ferrodome om samen grotere evenementen te kunnen realiseren.

Respect voor de monumentale waarde
Het bestaande monument biedt een geweldig raamwerk voor de invulling zoals wij deze voor ons zien. Het betonnen geraamte heeft veel karakter en flexibiliteit in zich om functies te laten groeien en krimpen binnen de schil. We positioneren openbaar programma op de begane grond en naar boven wordt het steeds meer “privé”. Door een horizontaal volume toe te voegen aan het bestaande complex worden de verschillende delen met elkaar verbonden en ontstaat er een overdekte buitenruimte op het maaiveld. Met dit volume wordt er nog eens ca. 2500 m2 flexibel in te richten ruimte toegevoegd en ontstaat er een daktuin met panoramisch uitzicht over M4H.

Samenwerken is samen werken
De huidige makers willen we behouden. Ze zijn de publiekstrekker en maken het gebouw vanaf het begin exploitabel. Samen met partners uit het gebied en daarbuiten bouwen we verder. Zo ontstaat er een mix van start-ups, pioniers, doorgroeiers en bedrijven die zichzelf al bewezen hebben. Early adopters worden de vaste gezichten. Hierdoor ontstaat er uiteindelijk een stabiele (financiële) basis, maar blijft de creatieve en ondernemende ‘vibe’ behouden. Er is altijd nieuwe energie!

jaime

"De huidige makers zijn het voorbeeld van het soort ondernemers dat we zoeken. We geven ze het podium dat ze verdienen!"

paul-3

"In de Keilefabriek zijn ze zichtbaar!"

Werken in vele vormen wordt gecombineerd met horeca, evenementen, cultuur, kort verblijven (hostel) en ontmoeten. Deze functies zijn er vanaf het begin en ontwikkelen zich door de loop van de tijd. Op deze manier ontstaat een aantrekkelijk, levendig en veilig gebied. De menging van functies die elkaar kunnen versterken stimuleert innovatie. Alleen bij elkaar onder één dak is niet genoeg. We programmeren en zorgen actief voor verbinding.

Wij zijn de Keilefabriek
We zijn aanjagers en vanaf dag één actief! We mobiliseren en activeren, gaan samenwerkingen aan met ondernemers uit de M4H en zorgen voor events, reuring en dynamiek. In co-creatie met de huidige makers én de gemeente Rotterdam werken we aan de (planologische) randvoorwaarden voor succes. Na verloop van tijd verankeren we dit in een organisatie die de exploitatie op zich neemt, met een ‘local hero’ als aanvoerder.

Initiator
We zetten de Keilefabriek op de kaart door de huidige makers een podium te geven en nadrukkelijk de verbinding te leggen met de bredere M4H community. Dit doen we door actief te programmeren. Denk aan ijzersterke branding, pop-up concepten en andere events. We creëren exposure voor de plek. Wat werkt mag blijven, een soort ‘idols voor ondernemers’.

Steward-Ownership
Wij zien globaal drie fasen; placemaking, early adopting en doorontwikkeling. In elke fase gaat het om het voortbouwen op dat wat er is. We activeren en mobiliseren bestaande en nieuwe makers. Investeringen doen we om het gebruik nóg beter te faciliteren. In vervolgfasen nodigen we makers uit om mee te denken, mee te doen en mee te investeren. Ons doel is een gedeeld eigenaarschap.

Slow urbanism
Onze filosofie is dat we ontwikkelen in de tijd, mét en naar de veranderende behoeften van de stad, de gebruikers en bezoekers van het gebied. Wij doen dit stapsgewijs en zijn flexibel en adaptief. We testen door te gebruiken. We staan open voor nieuwe makers en initiatieven en omarmen het experiment. Het is onze overtuiging (én ervaring) dat hierdoor een robuust veerkrachtig plan ontstaat.

Samen door!
De bestaande dynamiek en actieve community is de springplank voor het vervolg. Ondernemers die echt hun plek hebben gevonden, stimuleren we om een volgende stap te nemen. Dit is een proces gebaseerd op co-creatie. Waar nodig investeren we zelf, maar nog liever doen we het samen. We geven ondernemers de kans om compagnon te worden van de Keilefabriek.

Meebewegen met de M4H
De M4H is waar het in de toekomst gaat gebeuren in Rotterdam. Door de oogharen heen zien we een nieuw stuk stad, met een eigen smoel. Onze manier van ontwikkelen draagt bij aan deze eigenheid. We zijn ook in staat mee te bewegen. We transformeren eerst het bestaande en voegen toe waar behoefte aan is. In 2040 is de Keilefabriek een plek die nog steeds ruw en industrieel voelt, met een eigentijdse laag die past bij de behoefte van dan.

Projectgegevens
Locatie: Rotterdam
Opdrachtgever: Vakwerk vastgoed/ COUP
Jaar: 2020
Status: verloren ontwikkelcompetitie
Programma: start up hub/ makerspace/ hostel/ co-working/ eventspace/ dakpark
Team Vakwerk: Paul, Jaime, Begoña, Luis
Samenwerking: COUP Urban producers + Softcity

Vragen?
Neem contact op met Paul.
Paul Ketelaars
Paul Ketelaars
06 515 433 60