Optimaal opknappen in Naarderheem

Nieuwbouw revalidatiecentrum Naarderheem

Hoe ontwerpen we een geriatrisch revalidatiecentrum dat zowel een prettige plek is om te herstellen en te verblijven, de geschikte leer- en leefomgeving is voor studenten, in combinatie met het bedrijfsleven en een werkomgeving voor medewerkers? Samen met de zorg hebben we de antwoorden gevonden en toegepast in het voorlopig ontwerp voor Naarderheem.

Het nieuwe revalidatiecentrum komt op de plek van de huidige laagbouw, welke na bijna 50 jaar sterk verouderd is. De nieuwbouw wordt een stuk compacter en telt 216 eenpersoonskamers, waar ook de partner en familie welkom is. De accommodatie komt te liggen aan de historische Schootsvelden, op steenworp afstand van Naarden Vesting.

Logische stapeling en scheiding                                                  

De nieuwe huisvesting voor Naarderheem is gericht op ontmoeting tussen medewerkers en cliënten. Voor Naarderheem is het van groot belang om de ziel en het prettige gevoel van het huidige gebouw te koesteren. De wens voor kleinschaligheid, ruimte voor ontmoeting en het creëren van veel relaties tussen de verschillende functies heeft geleid tot een gebouw met een transparante plint van twee lagen. Op deze plint komen vier verdiepingen met patiëntenkamers, ontworpen met een focus op compactheid en korte loopafstanden voor zowel patiënten als de zorgmedewerkers.

Samen met de medewerkers is een relatieschema opgesteld, dat de basis is voor de positionering van de functies door het gebouw heen; met het restaurant als hart van het gebouw. Medewerkers en bezoekers komen hier samen met de revalidanten, die als onderdeel van de behandeling worden gestimuleerd te eten in het restaurant. De keuken, waar het ambachtelijk koken centraal staat met gebruik van verse, biologische seizoensproducten van lokale herkomst, wordt een waardevolle toevoeging voor de omgeving. Open voor alle omwonenden en passanten! Logistieke stromen worden gescheiden van de publieke omgeving om ongewenste kruisingen te voorkomen. Personen en goederen hebben ieder een eigen entree. De hoofdentree creëert overzicht met een mix van levendigheid binnen het gebouw, met alle publieke functies direct zicht- en bereikbaar.

Revalidatieklimaat dat gezien mag worden

Het gebouw is opgebouwd uit drie volumes, geplaatst op een verbindende plint. Deze gaat volledig rondom het gebouw, zodat vanuit alle windrichtingen een laagdrempelig en toegankelijk beeld ontstaat. De gevel kent een opdeling die inspeelt op de alzijdigheid en het visueel verkleinen van het volume, met als doel een inspirerend en uitnodigend gebouw.

De plint voorziet de plaatselijk gewenste grotere vrije hoogte en transparantie en zorgt dat het gebouw van 6 lagen toch de menselijke schaal kan behouden. Patio’s brengen daglicht tot in de kern van het gebouw. Alle patiëntenkamers hebben vrij uitzicht op de prachtige omgeving. Door de collectieve ruimten naar elkaar toe te richten, ontstaat er een publieke zone waar op elke verdieping kan worden geoefend, als onderdeel van het revalidatieklimaat.

ellen

"De plint maakt de kern van revalidatiezorg zichtbaar voor de directe omgeving: oefenzalen met behandelaren, het Skillslab voor de opleiding van personeel, Meet & Greet zones voor de ontvangst van externe specialisten en het gewaardeerde publieke restaurant!"

jarno2

"Allemaal essentieel voor Naarderheem om kwetsbare ouderen te helpen terugkeren naar de thuissituatie en deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven!"

Sporten, oefenen en dineren aan de heemtuinen

Naarderheem biedt in de ontwikkeling van het gebied ook ruimte voor externe sportfaciliteiten, met een eigen entree nabij de Amersfoortsestraatweg. Door een interne verbindingen tussen de bouwdelen kunnen zowel revalidanten als recreanten alle voorzieningen gedeeld gebruiken.

Gericht op het uitnodigen tot beweging en het versterken van de menselijke schaal, zal het gebouw omspoeld worden met groen tot aan de gevels, voor een sterke relatie tussen het interieur met de omliggende natuur.

In samenwerking met MaakSpace is het landschapsontwerp gemaakt. Vanaf de Amersfoortsestraatweg creëren nieuwe zichtlijnen naar de Schootsvelden de openheid op de locatie. De voetganger vindt zijn ruimte en autoverkeer is te gast. De huidige tuinen van Naarderheem worden opnieuw ingericht en er ontstaat een publieke wandelroute langs de Schootsvelden, via parkeergelegenheid Abri naar Naarden Vesting. Het aantal in- en uitritten naar de doorgaande weg wordt geminimaliseerd voor een veiligere verkeerssituatie.

Zorgvraag in de nabije en verre toekomst

Voor de dagelijkse flexibiliteit hebben Naarderheem en Vakwerk onderzocht op welke wijze en in welke aantallen de bedden ideaal kunnen worden geschakeld per verdieping. Vanuit de eerste opgave zijn er vijf type revalidanten omschreven; de doelgroepen. Vier doelgroepen verblijven in het bestaande gebouw, met ieder een specifieke schaal en structuur. De vijfde doelgroep nog niet: de toekomstige revalidant, waarvan de noodzakelijke zorg nog niet bekend is. Gezien de veranderende vraag van zorg, wetgeving en financiële vergoedingen, is het voor Naarderheem van groot belang een opzet te realiseren die zich kan aanpassen en in de toekomst alle type revalidanten kan huisvesten.

De nieuwe opzet van de afdelingen is geschikt voor een optimale personele bezetting in de dag-, avond en nachtverhouding en daarnaast in een prettige schaal voor alle type revalidanten; eenheden van 9 kamers zijn schaalbaar door het gehele gebouw. De structuur geeft nú vrijheid in het ontwerpproces, láter een flexibel gebouw dat niet wordt beperkt door de ruimtelijke opzet.

Nooit meer in lockdown

Al vroeg in het ontwerpproces is een stap gemaakt naar een van de kleinere bouwstenen binnen Naarderheem, díe met de grootste repetitie: de revalidantenkamer. De wens voor flexibiliteit om alle doelgroepen te kunnen ontvangen, heeft geleid tot de toepassing van uniforme kamers voor alle revalidanten. Door een gedeelde sluisfunctie tussen twee revalidantenkamers op te nemen, kan er zekerheid in de bedrijfsvoering worden geboden. Alle patiënten kunnen per kamer geïsoleerd worden, zonder afdelingen of gebouwdelen af te sluiten; het constant kunnen bieden van zorg is daarmee gewaarborgd.

De clusters van 9 kamers kunnen onafhankelijk functioneren en zijn uit te voeren als een besloten of gesloten afdeling. Dit geeft een grote mate van flexibiliteit op langere termijn, omdat het gebouw door de maanden dan wel jaren heen kan meebewegen met de zorgvraag. Mocht er een grootse verschuiving plaatsvinden binnen de vraag en het aanbod van zorg, dan kunnen kamers met een kleine aanpassing worden omgetoverd tot zelfstandige studio’s met eigen badkamer en keuken, of zelfs 2-kamer appartementen. Hiermee is de levensduur van het gebouw vele malen verlengd. Met de nieuwbouw is Naarderheem klaar voor de toekomst en kan het de optimale GRZ zorg gaan bieden!

Projectgegevens

Locatie: Naarden
Opdrachtgever: Vivium Zorggroep – Naarderheem
Jaar: 2020-heden
Status: Bouwvoorbereiding, uitvoering
Programma: ca. 17000 m2, bestaande uit revalidatiezorg met oefenzalen, behandelruimten, revalidantenkamers, werkplekomgeving voor medewerkers en publiek restaurant
Team Vakwerk: Ellen, Jarno, Paul B, Pieter, Karolina, Felix
Samenwerking: Property Impact, Deerns, Pieters Bouwtechniek

Vragen?
Neem contact op met Ellen.
Ellen van der Wal
Ellen van der Wal
06 223 13 722