Wakker worden met de zon!

Universitair Centrum Psychiatrie, Groningen

Vakwerk Architecten ontwerpt in samenwerking met Atelier Pro, Valstar Simonis, Pieters Bouwtechniek, Peutz en KSBKM bouwkostenmanagement het
nieuwe Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG in Groningen.

Het UCP wil mensen met een psychiatrische aandoening de beste psychiatrische diagnostiek en behandeling bieden. Daarbij speelt wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol. De nieuwbouw moet de kerntaken en de ambitie van het UCP ondersteunen: leidend hierin is het verbeteren van de prognose van mensen met psychiatrische aandoeningen, door kennisontwikkeling en klinische toepassing hand in hand te laten gaan.

In het gebouw worden patiëntenzorg, onderzoek en onderwijsfuncties gefaciliteerd. Het ontwerp ondersteunt daarnaast maximaal zorg- en onderzoeksprocessen. De patiënt én de zorgverlener staan hierin centraal. In een zo veilig mogelijke omgeving is de verbinding met de maatschappij een belangrijk thema.

Leidraad bij het ontwerpen is de oriëntatie op de zon geweest in combinatie met een zo ‘normaal’ mogelijke aansluiting op de woonwijk. De kliniek, waar mensen langer verblijven is in het bouwdeel naast de Oosterparkbuurt geplaatst. ‘Normaliseren’ zowel aan de binnenkant van het gebouw als aan de buitenzijde speelt een belangrijke rol zodat patiënten zich zo min mogelijk geïnstitutionaliseerd of gehospitaliseerd voelen. Daglicht is voor patiënten met een psychiatrische aandoening een zeer belangrijk onderdeel voor het creëren van een healing environment. Alle patiëntenkamers zijn gericht op de ochtendzon terwijl de huiskamers en de daktuinen juist middagzon krijgen. De weelderige daktuinen zijn op de eerste verdieping gepositioneerd, boven op de therapieruimtes van de begane grond, en zijn voor alle patiënten toegankelijk. In het deel van het gebouw naast het Centraal Medisch Complex bevinden zich alle polifuncties.
De opzet van het ca. 17.000m2 grote complex is zodanig dat functieveranderingen in de toekomst eenvoudig inpasbaar zijn. Een logistieke tunnel verbindt het UCP met het hoofdcomplex van het UMCG. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de aardbevingsbestendigheid van de constructie en flexibiliteit en uitbreidbaarheid van de installaties.

ellen

'We hebben met veel plezier samen aan de opgave gewerkt!'

francesco

'Trots dat we in Groningen een mooi staaltje Vakwerk gaan bouwen voor het UMCG!'

Projectgegevens

Locatie: Groningen
Opdrachtgever: UMCG
Jaar: 2018-2024
Status: Uitvoering
Programma: 17.000 m2
Team Vakwerk: Ellen, Gwendolyn, Ines, Marck, Mar, Zuzanna, Tim en Anouk
Samenwerking: Atelier PRO, OASE landschap, Valstar Simonis, Pieters Bouwtechniek, Peutz en KSBKM bouwkostenmanagement.

Vragen?
Neem contact op met Ellen.
Ellen van der Wal
Ellen van der Wal
06 223 13 722