Vakwerk in het park

Park de Twee heuvels, Rotterdam

bewoners kiezen hier bewust voor een gezonde levensstijl met respect voor onze schaarse natuur. Alle woningen hebben zicht op het groen van het park en hebben een minimale impact op de beleving van het groen vanuit het park. Als bewoner ben je 365 dagen te gast in de natuur, met Park de de Twee Heuvels als ‘eigen’ achtertuin.

Het ontwerpen van een duurzame woonomgeving in het park vraagt om een schaal en vormentaal die zich voldoende ondergeschikt maakt aan het landschap. Aan de zuidzijde van de bouwvelden worden semi bungalows opgenomen in het parklandschap. Met onder andere een groen dak, houten en begroeide gevels, spelen deze woningen organisch in op aanwezige bomen en overig groen. Aan de noordzijde worden meerlaagse  compacte woningen toege­past; de herenhuizen. Deze woningen zijn gepositioneerd op een heuvel die onderdeel is van het glooiend parklandschap en gebruikt wordt en  collectieve parkeervoorziening voor het cluster. Hierdoor kijken de herenhuizen over de bungalows heen en en staan ze direct in contact met het park.

paul-5

Dicht bij de stad, maar toch in het groen. Wie wil dat niet?

ellen-5

En wat een uitzicht! Ik wil hier wel wonen!

Buiten en binnen leven is in balans. Privé buitenruimtes zijn op verschillende niveaus in het plan als integrale ontwerpopgave meegenomen in de architectuur en vloeien over in het landschap. Het collectieve (park) landschap tussen de herenhuizen en semibungalows leent zich voor ontmoeten en recreëren voor bewoners en bezoekers. Met Park de Twee heuvels als verlengde van het collectieve gebied ontstaat een oneindige tuin.

Zoveel mensen, zoveel wensen. Omdat bewoners  verschillende behoeften zullen hebben, anticipeert het plan op deze behoefte door daar zowel op korte als op lange termijn op in te spelen. Zo zijn er per woningtype verschillende varianten opgenomen in het plan. Woningen kunnen langer zijn of hebben al een uitbreiding in de basis. Om voor de lange termijn te kunnen inspelen op veranderende behoeften zijn alle woningen voorbereid op uitbreidingen in de hoogte of diepte. Deze uitbreidingen vergroten de diversiteit van het geheel. Op een haast organische manier kan het programma geregiseerd groeien. Aanpassen geldt extern, maar zeker ook intern. Met een houten casco dat nauwelijks interne obstakels heeft nodigt dit absoluut uit om de woning als een maatpak te maken voor de bewoners.

 

Wonen in de natuur is voor veel mensen een droom. In het plan zijn de woning zelf, de houten constructie en de leefruimten  allen gericht op de natuur. Grote ra­men en naadloze aansluitingen tussen woonruimten en buitenruimte brengen de bewoners in contact met het park. Doordat buitenruimte onderdeel zijn van de woningen, en een voetstap hoger liggen, is er een heldere scheiding waar het park begint en waar het privé gebruik van de bewoners stopt. Een rijke inrichting met planten en voor­zieningen aan de woningen stimuleert een grote variatie aan dieren in deze omgeving.

Projectgegevens

Locatie: Rotterdam
Opdrachtgever: Kalliste Woningbouwontwikkeling
Jaar: 2019-2020
Status: competitie
Programma: 32 woningen in het groen
Team Vakwerk: Paul, Mar, Liza, Luis
Samenwerking: Kalliste, Buro Lubbers, Giesbers Ontwikkelen en Bouwen , EkoFlin