Vakwerk voor zorg in de buurt

Zorgbuurt Vlieland

De Zorgbuurt wordt een zo gewoon mogelijke buurt in Oost-Vlieland. Het is een plek waar waardig oud worden binnen de dagelijkse patronen van de eilanders vanzelfsprekend is. De diversiteit aan woningen maakt van de buurt een ‘community’ binnen het dorp. Het complete pakket aan wonen, zorg en welzijn maakt de buurt tot een uniek initiatief in Nederland.

De kleine gemeenschap op het eiland en de afstand tot de vaste wal maakt het leven op Vlieland anders dan op iedere andere plek in het land. De bewoners zijn op elkaar aangewezen als het gaat om onderwijs, zorg, werk en activiteiten. Het toerisme zorgt er ieder jaar voor dat de populatie op het eiland verveelvoudigt. Als een getijdestroom beweegt de omvang van de populatie op Vlieland. De keuze om een volwaardige zorgbuurt te ontwikkelen maakt het eiland bestendig voor de toekomst.

francesco

"We hebben een mooie buurt gemaakt voor echte Vlielanders; in de duinen en tussen de dennenbomen!"

paul

"Zodat ze altijd op het eiland kunnen blijven wonen."

De ontwerpvisie van Vakwerk zet in op het behouden van alle landschappelijke kwaliteiten van de locatie en het versterken ervan. Door een deel van de functies onder het duin te leggen ontstaat een natuurlijke inpassing van het woon-, zorg en welzijnsprogramma. Het hoogteverschil van ca. zes meter biedt voor de woningen de mogelijkheid om vanaf maaiveld alle entrees goed te bereiken. Dit is vooral gunstig voor de bewoners die minder goed ter been zijn. De binnentuin, het activiteitenplein, de buurtkamer en de zorgwoningen zijn allemaal op gelijk niveau aangelegd. Dat maakt de toegankelijkheid voor iedereen comfortabel en uitnodigend.

 

Projectgegevens

Locatie: Oost-Vlieland
Opdrachtgever: Gemeente Vlieland, Kwadrantgroep
Jaar: 2018
Status: competitie
Programma: wonen en zorgfuncties, ca 4.300m2
Team Vakwerk: Francesco, Paul, Ellen, Begona, Maria, Moon
Samenwerking: Strijbos constructies

Vragen?
Neem contact op met Francesco.
Francesco Veenstra
Francesco Veenstra
06 297 00 359