Vakwerk voor de stad

Visie op bedrijventerrein Westvlietweg

De ondernemers aan de Westvlietweg willen voorbereid zijn op de toekomst met duurzame en innovatieve bedrijvigheid die de stad Den Haag kan bedienen. Vakwerk werkt met Bureau Stedelijke Planning en de ondernemers aan een visie, als katalysator voor het gebied; de stadsmotor voor Den Haag!

Aan de westzijde van het Prins Clausplein, naast de fly-over van de A4 en de A12, ligt Bedrijventerrein Westvlietweg. Door de jaren heen is dit terrein organisch gegroeid in de zone tussen Den Haag en Voorburg en biedt het ruimte aan bedrijven die zich met name richten op de regio Den Haag. Denk aan bouw-, recycling- en allerlei ondersteunende producten en diensten.
Rondom Den Haag is er veel vraag naar gemengde locaties die goed verbonden zijn met de stad, onder andere over water. Deze plek is een van de weinige locaties waar de komende jaren nog ruimte is om te groeien. Maar momenteel ontbreekt het aan een goede ontsluiting, representatieve uitstraling en strategie voor duurzame groei. Een aantal ondernemers hebben nu zelf het voortouw genomen voor een plan om deze groei te faciliteren en het gebied innovatiever en duurzamer te profileren.

Westvlietweg kaart
Westvlietweg kaart
paul-5

"Vanuit je kantoor sta je zo in het Westvlietpark"

marieke

"Dus je kunt hier straks in de pauze een rondje hardlopen"

Katalysator

Vakwerk heeft met Bureau Stedelijke Planning en de ondernemers een visie ontwikkeld als inspirerend vertrekpunt voor een ontwikkelstrategie en gesprekken met ondernemers, gemeentes en provincie. Deze visie laat een groot aantal kansen zien maar toont ook de voorwaarden die nodig zijn om deze plek te ontwikkelen, zoals een verbeterde aansluiting op de A4/A12 en flexibiliteit in de planning, zodat bedrijven kunnen inbreiden of schuiven met hun vastgoed.

Westvlietweg uitvalswegen
Westvlietweg uitvalswegen

Hier wil je ondernemen!

De Visie voorziet om te beginnen in een heldere structuur; een assenkruis van haven en groene zone; het Westvlietpark. Rondom deze groene ‘community hub’ zijn collectieve voorzieningen, kantoren en kleine horeca bij elkaar gebracht als levendig en aantrekkelijk hart voor het bedrijfsterrein. Rondom dit assenkruis ligt een heldere wegenstructuur die het gebied ontsluit en waardoor je eenvoudig je weg kunt vinden, vanuit de vrachtwagen, auto of met de fiets. Om de historische Westvlietweg te ontlasten zijn een aantal mogelijkheden in kaart gebracht voor een directe aansluiting op de A4 of A12.
Deze structuur is ingebed in de oude polderstructuur waardoor watergangen behouden kunnen blijven. Verduurzaming in zowel ecologie, biodiversiteit als waterberging is hierbij een belangrijk thema. Niet alleen in het gebied en bij de bedrijven zelf, maar ook gekoppeld aan langzaamverkeersroutes die verschillende recreatieve gebieden in de Vlietzone voor fietsers en wandelaars met elkaar verbinden.Met het oog op de economische ontwikkelingen biedt het plan flexibiliteit op verschillende schaalniveaus; grootte van kavels, collectieve gebouwconcepten, mogelijkheden voor synergie van verschillende bedrijven binnen clusters en gefaseerde ontwikkelingen. Zo ontstaat er een duurzame en innovatieve locatie voor bestaande en nieuwe ondernemers!

Westvlietweg inbedding
Westvlietweg inbedding
Vragen?
Neem contact op met Paul.
Paul Ketelaars
Paul Ketelaars
06 515 433 60