Vakwerk voor Architectenweb

Boven ondergrondse sporen is ruimte voor leegte én nieuwbouw.

De directeur vastgoed en ontwikkeling van de Nederlandse Spoorwegen ziet het bouwen boven het spoor bij de stations in grote steden als een mogelijke oplossing voor het grote woningtekort in ons land.