Vakwerk voor Spoordok Leeuwarden

Grensverleggend Spoordok

Samen voor Spoordok!

Vakwerk werkt samen met ZUS [Zones Urbaines Sensibles] en Rebel Group aan de gebiedsontwikkeling van Spoordok Leeuwarden! Onlangs is het concept ontwikkelkader ‘Spoordok: Stadsterp van de Toekomst’ voor dit gebied gepresenteerd aan de gemeente Leeuwarden.

In de voorgaande fase is een visie voor Spoordok 2050 geschetst, altijd in nauwe samenwerking met verschillende stakeholders: van grondeigenaren en belanghebbenden, tot inwoners en de gemeente. Het concept ontwikkelkader maakt de plannen en ambities uit de Omgevingsvisie en Gebiedsvisie concreter en schetst een helder beeld van toekomstig Spoordok. Daarnaast vormt het de basis voor een hierna op te stellen stedenbouwkundig plan. Het concept ontwikkelkader gaat deze zomer langs de gemeenteraad ter vaststelling.

Één met het landschap
De principes voor deze nieuwe stadsontwikkeling zijn gebaseerd op de principes van de Friese terp, een iconisch beeld voor ontstaansgeschiedenis van Leeuwarden. Dit beeld is vertaald naar een eigentijds ‘terpdenken’, waarin een gezonde bodem, de omgang met water en de gemeenschap centraal staan. Dankzij het opgetilde landschap dat hieruit ontstaat, komt er ruimte vrij voor een mobiliteitshub onder het maaiveld, wat Spoordok zo veel mogelijk autovrij maakt. Dankzij de nabijheid van het station is er een goede verbinding met de regio. De keuzes voor de mobiliteitsstrategie zijn te herleiden vanuit het STOMP-principe. Dit betekent dat Stappen (voetganger), Trappen (fietser) en Openbaar vervoer voorrang krijgen op deelmobiliteit (Mobility as a service), met als laatste de Priveauto.

Het motto ‘Landschap, tenzij’, vormt de leidraad voor Spoordok. Binnen het natuurlijke, robuuste landschap zullen de toekomstige voetganger en fietser alle beweegruimte krijgen. De natuur krijgt hier de ruimte, onder andere door het zichtbare waternetwerk in Spoordok zorgt een regenbui voor zichtbare veranderingen in het landschap, stroompjes zetten aan en wadi’s vullen zich met water.

 

Het Plan
Het gebied is opgedeeld in vier verschillende zones die elk een specifieke functiemix, woningaanbod en karakter hebben. Een wandeling door Spoordok brengt je langs het levendige Stationskwartier, naar de rustige en intieme binnenwereld van de hoven, naar een wijds nieuw stadspark, naar een toekomstig innovatiedistrict dat in het teken staat van water.

Naar het principe van ‘flexibele casco’s’, zullen de gebouwen eenvoudig aanpasbaar zijn in materiaal, indeling en functiegebruik. De diversiteit aan functies maakt het mogelijk om te voldoen aan de toekomstige vraag naar verschillende vormen van ruimtegebruik, waarbij Spoordok ruimte biedt aan wonen, werken, leren en ontspannen.

Daarnaast sluit de aanpasbaarheid van de gebouwen aan bij de ambitie van 100% circulariteit. Hierbij zet Spoordok in op innovatieve bouwsystemen en biobased materialen.

 

Ten slotte vormen de gebouwen de achtergrond van het diverse weelderige landschap. Het landschap staat nogmaals centraal als overkoepelend principe van Spoordok. Met subtiele veranderingen in sfeer, identiteit en karakter vindt elk deelgebied zijn weg in de eigenheid van de architectuur.

 

Spoordok wordt een plek waarin iedere Leeuwarder zich thuis kan voelen.

Op zijn Fries: een robuuste Mienskip!