Groen, efficiënt, rustgevend Bravis!

Presentatie schetsontwerp Bravis

Maandag 6 maart presenteerde Team aan de Schie (architectencombinatie van Vakwerk Architecten met cepezed) het schetsontwerp voor het nieuwe Bravis ziekenhuis aan inwoners uit de regio Bergen op Zoom en Roosendaal. Het getrapte karakter van de nieuwbouw ingenesteld in het omliggende landschapspark maakt dat het ontwerp goed ontvangen werd.

Efficiënt en compact
Het toekomstige ziekenhuis komt op de Bulkenaar, een locatie aan de zuidwestzijde van Roosendaal. Karres en Brands ontwerpt het landschapspark en schetste het raamwerk voor de ziekenhuiskavel, die verder wordt ontworpen door BoschSlabbers. In het schetsontwerp zijn de hoofdvorm en hoofdindeling van het ziekenhuis bepaald, waarbij speciale aandacht is uitgegaan naar de inbedding in de omgeving en zicht op het omliggende groen. Door middel van werkconferenties met ruim 100 Bravis-medewerkers zijn de werkprocessen en de patiëntenstromen in kaart gebracht en geoptimaliseerd, met als doel een zo efficiënt mogelijk ziekenhuisontwerp. Het resultaat is een compact ziekenhuis van 75.000 m2 met maximaal vijf bouwlagen en één laag met technische installaties.

Klavertje vier
De nieuwbouw ontleent zijn vorm aan die van een klaver, met een licht en uitnodigend hart dat de vier ‘klaverblaadjes’ met elkaar verbindt. Vanuit dit hart, tevens de entree van het ziekenhuis, zijn er duidelijke looproutes naar de vier gebouwdelen. Hierdoor is het ziekenhuis leesbaar en overzichtelijk, en wordt optimale doorstroming gerealiseerd. De vorm en ligging van de klaverblaadjes zorgen voor optimaal gebruik van daglicht en zicht op de groene omgeving.

Hoge duurzaamheidsambities
Voor het nieuwe Bravis zijn hoge duurzaamheidsambities gesteld. Het ziekenhuis wordt all-electric en is voorzien van een warmte koude opslag (WKO), zonnepanelen en groendaken. Ook in het landschap zijn verschillende duurzaamheidsmaatregelen geïntegreerd: zo is het park voorzien van een waterpartij voor de opvang van hemelwater en worden groene parkeerplaatsen ontworpen.

Groene buffer
Omwonenden reageerden positief op het gepresenteerde schetsontwerp. Zij zijn blij met het toegevoegde groen, dat een buffer vormt tussen de wijk en het ziekenhuis. Het landschapspark is publiek toegankelijk en wordt voorzien van (fiets)paden, waardoor het ziekenhuis ook bereikbaar is voor voetgangers en fietsers. “Wij kunnen straks met de rollator naar het ziekenhuis!”, aldus een van de aanwezige bewoners.

Naar verwachting wordt het definitief ontwerp rond de zomer van 2024 afgerond en gaat de bouw van start in 2026, zodat het nieuwe Bravis vanaf 2029 zorg kan verlenen aan inwoners van West-Brabant en het oostelijk deel van Zeeland.