Het contract is getekend!

Samen voor een nieuw revalidatiecentrum!

Basalt geeft Vakwerk Architecten de opdracht voor het ontwerp van de nieuwbouw van het Expertisecentrum Revalidatie Delft. Het expertisecentrum zal worden gebouwd in de Juniusbuurt.

De huidige huisvesting van Basalt is verouderd en kan in de toekomst niet voldoen aan de vraag die aan de zorg wordt gesteld.

In dit nieuwe centrum zal Basalt poliklinische medisch specialistische revalidatiezorg leveren, terwijl Pieter van Foreest zich richt op geriatrische revalidatiezorg. Deze gecombineerde aanpak zorgt ervoor dat zowel jongere als oudere patiënten de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgen in hun herstelproces.

De keuze van Basalt voor Vakwerk is gebaseerd op hun brede en uitgebreide ervaring met zorg-, onderwijs en sportinstellingen. Daarnaast wist Vakwerk het vertrouwen te wekken, dat de nieuwbouw, samen met de medewerkers, ruimte gaat bieden aan een duurzame en flexibele huisvesting.